၉.၅.၂၀၁၉

၉.၅.၂၀၁၉

နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွေစက်တော်မန်းချောင်း ဆင်စခန်းသို့

(၉.၅.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် စစ်ဆေးခြင်း မှတ်တမ်း

 

© 2021   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.