ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများ
 • Myanma Timber Enterprise
 • Myanma Timber Enterprise
 • Myanma Timber Enterprise
 • Myanma Timber Enterprise
 • Myanma Timber Enterprise
 • Myanma Timber Enterprise
 • Myanma Timber Enterprise
 • Myanma Timber Enterprise
 • Myanma Timber Enterprise
 • Myanma Timber Enterprise
 • Myanma Timber Enterprise
Previous Next

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများ

 မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရှိ ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှု အမျိုးအစားများမှာ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည် -

 • (၁) ၁၀၀% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ကုမ္ပဏီမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်း ၊
 • (၂) ၁၀၀% ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် ကုမ္ပဏီမှ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ၊
 • (၃) ဖက်စပ်ထည့်ဝင်ခြင်းဖြင့်ကုမ္ပဏီမှ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ၊

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆောင်ရွက်သူများမှာ အဓိက ( ၂ ) မျိုးရှိသည် -

 • (၁) နိုင်ငံသား / တိုင်းရင်းသား
 • (၂) နိုင်ငံခြားသား

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရာတွင် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၏ မြေကိုငှားရမ်းခြင်း၊ မိမိ ( ကုမ္ပဏီ ) မြေဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၏ အဆောက်အဦ နှင့် ဆင်စခန်း ငှားရမ်းခြင်းဟူ၍ လုပ်ငန်းအသေးစိတ် ဆောင်ရွက် ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ပါ၍

 • (က) မြေ / အဆောက်အဦ / စခန်းငှားရမ်းမှုစာချုပ်
 • ( ခ ) အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုကြရသည်။

 သို့ပါ၍

 • (က) မြေ / အဆောက်အဦ / စခန်းငှားရမ်းမှုစာချုပ်
 • ( ခ ) အကျိုးတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းစာချုပ်များ ချုပ်ဆိုကြရသည်။

စာချုပ်တွင် ယေဘုယျအားဖြင့် အောက်ပါအကြောင်းအရာများ ပါဝင်သည် -

 • (က) ငှားရမ်းမည့်မြေဧရိယာ
 • ( ခ ) တည်နေရာ
 • ( ဂ ) ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း
 • (ဃ) စီမံကိန်းသက်တမ်း
 • ( င ) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေပမာဏ
 • ( စ ) မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းသို့ အမြတ်ဝေစုပေးမည့် သတ်မှတ်ချက်
 • (ဆ ) မြေအာမခံ ပရီမီယံကြေး
 • ( ဇ ) ဘဏ်အာမခံစပေါ်ငွေ
 • (စျ ) သက်တမ်းကုန်ပါက B.O.T စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မှု

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့် စာချုပ်သော လုပ်ငန်းများမှာ အဓိကအားဖြင့် သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့် စက်ရုံများဖြစ်သည်။ ၁၀၀% မြှုပ်နှံမှုတွင် သတ်မှတ်သည့် အမြတ်ဝေစုအား မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းသို့ ပေးသွင်းရပြီး ဖက်စပ်ထည့်ဝင်မှုတွင် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၏ ထည့်ဝင်ငွေ ရာခိုင်နှုန်းအတိုင်း မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းသို့ ပေးသွင်းရသည်။

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့်  လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသော  ကုမ္ပဏီများမှာ  အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -

(၁) တော်ဝင်မိသားစုကုမ္ပဏီလီမိတက် ၁၀၀%  မြှုပ်နှံမှု   နိုင်ငံသား
(၂) ထူးစက်မှုအုပ်စု ။  ။ 
(၃) မြန်မာတိုကီဝါကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက် ။  ။ 
(၄) တင်ဝင်းထွန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ။  ။ 
(၅) ပြည့်ဖြိုးထွန်းကုမ္ပဏီလီမိတက် ။  ။ 
(၆) မြိတ်အထပ်သားကုမ္ပဏီလီမိတက် ။  ။ 
(၆) ကံကောင်းခြင်းရတနာကုမ္ပဏီလီမိတက် ။  ။ 
(၈) SK  Wood  Industries  Co.,  Ltd. ။  နိုင်ငံခြား
(၉) Myanmar  Peltier  Bois  Ltd. ။  ။ 
(၁၀) Concorde  Commodities  Pte  Ltd.  ။  ။ 
(၁၁) မြို့တော်ပရိဘောဂကုမ္ပဏီလီမိတက် ဖက်စပ်  နိုင်ငံသား
(၁၂) Myanmar Korea Timber Int’l Ltd.
(၁၃) စီးပွားရေးဗဟိုဌာန အဆောက်အဦငှားရမ်း
(၁၄)

ဒဂုံတောင်နှင့်မန္တလေးသစ်အခြေခံစက်များ

မြေငှားရမ်း
(၁၅) Myanmar  Millienium  Group Co., Ltd.
(၁၆)

ထူးစက်မှုအုပ်စု 

အဆောက်အဦငှားရမ်း
(၁၇) Asia  Green  Travels & Tours Co.,  Ltd. ဖိုးကျားဆင်စခန်းငှားရမ်း

လုပ်ငန်းစာချုပ်များအား ရောင်းရငွေအပေါ် ၁% အမြတ်ဝေစု ပေးသွင်းခြင်း ၊ မြေငှားစာချုပ် များအား တစ်နှစ်လျှင် ၁ စတုရန်းမီတာလျှင် (၃ US$ / နိုင်ငံခြားသား) နှင့် (၈ဝဝိ နိုင်ငံသား) နှုန်း မြေငှားရမ်းခ ပေးသွင်းခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments

 • No comments found
© 2022   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.