အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးဖောင်ဖွဲ့ရေးဒေသ၏ သစ်လုံးများ သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ရေယာဉ်နှင့် ကရိန်းလုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

 

 

© 2020   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.