အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း(ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့/တောင်))

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ ရှမ်းပြည်နယ်‌(အရှေ့/တောင်)၊ လွိုင်လင်သစ်ထုတ်ရေးဒေသမှ ကျွန်းသစ်လုံးများကို ကားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

     မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့/တောင်)၊ လွိုင်လင်သစ်ထုတ်ရေးဒေသမှ ကျွန်းသစ်လုံး (၁၈၈၃)တန်ကို လှိုင်းတက်သစ်ဆိပ်မှ ရန်ကုန်(တောင်ဒဂုံ)သစ်ဆိပ်သို့ ကားဖြင့်သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း များအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသား လုပ်ငန်းရှင်များမှ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်−

 

 

 

© 2022   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.