အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး)(၁၄-၁၂-၂၀၂၀)

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးဖောင်ဖွဲ့ရေးဒေသနှင့် ပြင်ဦးလွင်သစ်ထုတ်ရေးဒေသများ၏ ကျွန်း/သစ်မာ သစ်လုံးများ သစ်သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် ရေယာဉ်/ကား၊ ကရိန်းလုပ်ငန်းနှင့် ကမ်းယှဉ်ခြင်း လုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

 ၁၄-၁၂-၂၀၂၀

 

 မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးဖောင်ဖွဲ့ရေးဒေသ၏ ကျွန်း/သစ်မာ သစ်လုံးများကို စစ်ကိုင်းမြို့မှ ရန်ကုန်မြို့သို့လည်းကောင်း၊ ပြင်ဦးလွင်သစ်ထုတ်ရေးဒေသ၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်ထုတ် ကျွန်းသစ်လုံးများအား ကျောက်ဖြူသစ်ဆိပ်မှ ရန်ကုန်မြို့သို့လည်းကောင်း သစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အောက်ပါအတိုင်း သစ်တင်ရေယာဉ်/ကား၊ ကရိန်းလုပ်ငန်းနှင့် ကမ်းယှဉ်ခြင်း လုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါဖြင့် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-

 

© 2022   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.