ပြည်ပသို့သစ်အလုံးလိုက်တင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းခြင်း

ပြည်ပသို့သစ်အလုံးလိုက်တင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းခြင်း

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း
ပြည်ပသို့သစ်အလုံးလိုက်တင်ပို့မှုရပ်ဆိုင်းခြင်း

 • ၁။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ ( ၅- ၄- ၂၀၁၃ ) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၂၆/၂၀၁၃)အရ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး ပြည်ပသို့သစ်အလုံးလိုက်တင်ပို့မှုကို ရပ်ဆိုင်း မည် ဖြစ်ပါသည်။
 • ရည်ရွယ်ချက်
  ၂။ ကမ္ဘာ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု လျော့ပါးသက်သာစေရန် အလို့ငှါ နိုင်ငံတော်၏ သစ်တောဖုံး လွှမ်းမှုဧရိယာကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန်နှင့် လူမူရေး၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှု အတွက် သစ်တောသယံ ဇာတများအား ရေရှည် အသုံးချနိုင်ရန် ဖြစ်ပါသည်။
 • ၃။ သစ်ကိုအလုံးလိုက်ပြည်ပတင်ပို့ခြင်းမပြုတော့ဘဲ သစ်အချောထည်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ် တင်ပို့ခြင်းဖြင့် ပြည်ပဝင်ငွေပိုမိုရရှိစေရန်နှင့် နိုင်ငံခြား တိုက်ရိုက် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူ သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများ ပိုမိုရရှိစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
 • အကျိုးသက်ရောက်မှုများ
  ၄။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု-
  • (က) သစ်တောပြုန်းတီးမှုကိုလျော့ချနိုင်ခြင်း၊
  • (ခ) သစ်တောသယံဇာတအရင်းအမြစ်များစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ရေရှည်ထုတ်ယူ သုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုခြင်း၊
 • ၅။ သစ်တင်ပို့မှုဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု-
  • (က) သစ်ထောက်ခံချက် (Timber Certification)နှင့် တရားဝင်သစ်ဖြစ် ကြောင်း (Legality of Timber)လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အထောက် အကူ ပြုခြင်း၊
  • ( ခ) တန်ဖိုးမြှင့်သစ်ကုန်ချောများအတွက် ဥရောပနှင့် အမေရိကနိုင်ငံတို့တွင် ခိုင်မာသော စျေးကွက်များရရှိနိုင်ခြင်း။
 • ၆။ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု-
  • (က) သစ်ကုန်ချောအဖြစ် ထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းဖြင့် စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ် ပိုမိုရရှိ နိုင်ခြင်း၊
  • (ခ) သစ်လုံးအရည်အသွေးကိုထိန်းထားနိုင်ပြီးပြည်တွင်း၌ထိုက်တန်သော သစ်စျေးနှုန်း ရရှိနိုင်ခြင်း၊
  • (ဂ) အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ သစ်တင်ပို့မှုကဏ္ဍမှ ပြည်ပဝင်ငွေလျော့နည်း နိုင်ခြင်း၊
  • (ဃ) ပြည်တွင်းသစ်စျေးကွက်အတွက် ကုန်ကြမ်းသစ်လုံး ပိုမိုဖြည့်ဆည်း နိုင်ခြင်းဖြင့် ပြည်တွင်းဝင်ငွေ ပိုမိုရရှိနိုင်ခြင်း၊
 • ၇။ သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု-
  • (က) ခေတ်မီသစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းနည်းပညာများ ရရှိနိုင်ခြင်း၊
  • (ခ) ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ ရရှိနိုင်ခြင်း၊
  • (ဂ) အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများတိုးတက်လာခြင်း၊
 • ၈။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု-
 • (က) ပြည်ပမှသစ်အခြေခံ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအား ၄င်းတို့၏စက်ရုံများကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြောင်းရွှေ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ဆွဲဆောင်နိုင်ခြင်းဖြင့် ပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးတက်စေခြင်း၊
 • (ခ) ပြည်တွင်း သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ကနဦး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များပြားနိုင်ခြင်း၊

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments

 • No comments found
© 2022   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.