ကြော်ညာချက်များ

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ ရှမ်းပြည်နယ်‌(အရှေ့/တောင်)၊ တောင်ကြီးသစ်ထုတ်ရေးဒေသ၏ တောထုတ်/ကားတိုက် ပို့ဆောင်ခြင်းအငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ မြစ်ကြီးနား နှင့် ဗန်းမော်သစ်ထုတ်ရေးဒေသတို့၏  တောထုတ်/ကားတိုက် ပို့ဆောင်ခြင်းအငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်သစ်ထုတ်ရေးဒေသ၏ တောထုတ်/ကားတိုက် ပို့ဆောင်ခြင်း အငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်(တောင်)သစ်ထုတ်ရေးဒေသ၏ တောထုတ်/ကားတိုက် ပို့ဆောင်ခြင်းအငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်သစ်ထုတ်ရေးဒေသ၏ တောထုတ်/ကားတိုက် ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်   ရေမျှောခြင်း အငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)အတွင်းရှိ သစ်ထုတ်ရေးဒေသများအတွက် တောတွင်းသစ်ကွက်များမှ သစ်ဆိပ်များသို့ ကားတိုက်ခြင်းနှင့် ရေမျောပို့ဆောင်ခြင်းအား အငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အရှေ့) ရှိ သစ်ထုတ်ရေးဒေသများအတွက် တောတွင်းသစ်ကွက်များမှ သစ်ဆိပ်များသို့ ကားဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းအငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ကလေးသစ်ထုတ်ရေးဒေသ တောထုတ်/ကားတိုက် ပို့ဆောင်ခြင်းအငှားလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုနှစ်အတွင်း ကျွန်း/သစ်မာထုတ်လုပ်မှုတွင် ဌာနအင်အားဖြင့် မလုံလောက်သည့် သစ်တန်များအတွက်   ပုဂ္ဂလိက (ဆင်/ယာဉ်ယန္တရားပိုင်ရှင်များ)အား ကဏ္ဍအလိုက် ငှားရမ်းဆောင်ရွက်မှုအား အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးဖောင်ဖွဲ့ရေးဒေသ၏ သစ်လုံးများ သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ရေယာဉ်နှင့် ကရိန်းလုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း

 

 

အပြည့်အစုံသို့...

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး(အနောက်)၊ ချင်းတွင်းဖောင်ဖွဲ့ရေးဒေသရှိ သစ်ဆိပ်များမှ ကျွန်း/သစ်မာ သစ်လုံးများအား ရေယာဉ်ဖြင့်သယ်ယူခြင်းပို့ဆောင်ခြင်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

 

ပြည်ပရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာနမှ ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသည့်

မတ်လအိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ဆိုင်းငံ့မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာချက်

အပြည့်အစုံသို့...

© 2020   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.