ကြော်ညာချက်များ

 

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာန၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ခုနှစ်အတွင်း ကျွန်း/သစ်မာထုတ်လုပ်မှုတွင် ဌာနအင်အားဖြင့် မလုံလောက်သည့် သစ်တန်များအတွက်   ပုဂ္ဂလိက (ဆင်/ယာဉ်ယန္တရားပိုင်ရှင်များ)အား ကဏ္ဍအလိုက် ငှားရမ်းဆောင်ရွက်မှုအား အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာန၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့/တောင်) တို့တွင် သစ်သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

 

အပြည့်အစုံသို့...

 

Annual Harvesting Plan of Teak and Hardwood in 2019-2020 in accordance with AAC Prescription

 

အပြည့်အစုံသို့...

၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ကျွန်းနှင့်သစ်မာ ထုတ်ရန် AAC နှင့် လျာထားချက်

အပြည့်အစုံသို့...

 

Annual Harvesting Plan of Teak and Hardwood in 2018-2019 in accordance with AAC Prescription

အပြည့်အစုံသို့...

 

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ သစ်ထုတ်ရေးဌာန၏ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်အတွင်း ကျွန်း/သစ်မာထုတ်လုပ်မှုတွင် ဌာနအင်အားဖြင့် မလုံလောက်သည့် သစ်တန်များအတွက်   ပုဂ္ဂလိက (ဆင်/ယာဉ်ယန္တရားပိုင်ရှင်များ)အား ကဏ္ဍအလိုက် ငှားရမ်းဆောင်ရွက်မှုအား အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

 

TENTATIVE  PROGRAMME  FOR OPEN  TENDER  SALES 2019 OCTOBER TO 2020 SEPTEMBER

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော “သစ်နောက်ကြောင်းပြန်ခြေရာခံသောစနစ်အားအထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည့်QR Code (Quick Response) စနစ်” စတင်အသုံးပြုခြင်း

အပြည့်အစုံသို့...

 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကျွန်းနှင့်သစ်မာ ထုတ်ရန်

AAC နှင့် လျာထားချက်

အပြည့်အစုံသို့...

 

Source of Origin for Tender Outcomes Teak (2017-2018)

အပြည့်အစုံသို့...

မြန်မာနိုင်ငံ၏ သစ်လွှဲ ပြောင်းပိုင်ဆိုင်မှု ကွင်းဆက်ဆိုင်ရာ အမှုတွဲ

(Myanmar Timber Chain of Custody Dossier)

အပြည့်အစုံသို့...

TENTATIVE PROGRAMME FOR OPEN TENDER SALES

2018 OCTOBER TO 2019 SEPTEMBER TEAK/HARD WOOD ( LOGS & CONVERSIONS)

အပြည့်အစုံသို့...

ပြည်ပရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန

အထူးကုန်စည်ခွန်ခုနှိမ်ခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍အသိပေးကြေငြာချက်

အပြည့်အစုံသို့...

Tentative Programme for Open Tender Sales 2018 May To Spetember

Teak/Hardwood(Logs & Conversions)(20-4-2018)

အပြည့်အစုံသို့...

© 2020   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.