ဆက္သြယ္ရန္

ဆက်သွယ်ရန်

စဉ်အမည်ရာထူးE-mailလိပ်စာ
  ဦးစောဂျွန်ရွှေဘ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာန    
  ဦးညီညီထွန်း အထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
ပြည်ပရောင်း၀ယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန    
  ဦးအေးကျော် အထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးလွင်ဦးမောင် ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးအောင်မြင့်ဦး ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ  
  ဦးတင်ဦး ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးဂျော်သက်အောင် ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
       
သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းဌာန    
  ဦးဝင်းနိုင် အထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဒေါ်တင်တင်လှ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
အင်ဂျင်နီယာဌာန    
  ဦးနေဝင်း အထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးမြင့်ဆွေဦး  မန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
သစ်ထုတ်ရေးဌာန    
  ဦးလှမိုးအောင် အထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးမိုးမြင့် ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးညွန့်ဝေ မန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဒေါက်တာခင်မောင်ဆင့် မန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးမြင့်သိန်း မန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးခင်မောင်ကြည် ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးအောင်မြင့်ဌေး -၂ လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးအောင်ကျော်စိုး ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးကိုကို ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးသင်းကြူ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးသိန်းထွန်း-၁ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးမိုးလွင် ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးမျိုးမြင့်သန်း ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးသိန်းဦး-၁ ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးသန်းစိုးဦး ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးထွန်းထွန်းဦး  ဒုတိယအထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
စီမံရေးဌာန    
  ဒေါ်ခင်စန်း အထွေထွေမန်နေဂျာ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ဦးမိုးဇော်ဦး လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဦးထင်ကျော်ရှိန် လက်ထောက်မန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ပြည်တွင်းရောင်း၀ယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန    
  ဒေါ်မြင့်ဉ္ဇူမြင့် လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန    
  ဒေါ်စုစုအေး လက်ထောက်အထွေထွေမန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  ဒေါ်မြင့်မြင့်ဝင်း မန်နေဂျာ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mtecontact

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and condition.

Comments

  • No comments found
© 2022   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.