စီမံကိန္းႏွင့္စာရင္းအင္းဌာန FAQ

စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာန FAQ

မေးခွန်း(၁)။ ။ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့် မည်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆောင်ရွက်နိုင်သနည်း။

အဖြေ (၁)။ ။ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့် ပူးပေါင်း၍

  • (က) (၁၀၀%)ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆောင်ရွက်ခြင်း
  • (ခ) ဖက်စပ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆောင်ရွက်ခြင်း

မေးခွန်း(၂)။ ။ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက မည်ကဲ့သို့ ဆက်သွယ်ရမည်နည်း။

အဖြေ (၂)။ ။ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆောင်ရွက်လိုပါကဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာများ-

  • ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး Office : 528789 , 528883 Fax : 528731
  • အထွေထွေမန်နေဂျာ(စီမံကိန်း)ရုံး Office : 250050 , 252440 Fax : 254288
  • One Stop Service Office : 09 31577361 Fax : 657932

မေးခွန်း(၃)။ ။မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်နည်း။

အဖြေ (၃)။ ။မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်းနှင့် သစ်မာများကို အသုံးပြု၍ သစ်အခြေခံတန်ဖိုးမြှင့်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက် နိုင်ပါသည်။

မေးခွန်း(၄)။ ။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ ကုန်ကြမ်းများကို မည်ကဲ့သို့ ရောင်းချပေးနိုင်သနည်း။

အဖြေ (၄)။ ။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား မြန်မာသစ်လုပ်ငန်းမှ ကုန်ကြမ်းများကို Open Tender ဖြင့် ရောင်းချပေးပါမည်။

© 2019   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.