အင္ဂ်င္နီယာဌာန

Myanma Timber Enterprise, Open Tender For Diesel(23.9.2019 - 18.10.2019)

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ ဌာနကြီးများ(ရုံးချုပ်)နှင့် ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီ:များ အတွက် သတ်မှတ်နေရာအရောက် ဝယ်ယူရန် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

© 2024   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.