အေၾကာင္းအရာ

MTE အကြောင်း

sm-aboutmteမြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းသည် သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိစီးပွားရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည။

အနာဂတ်အစီအစဉ်

future-planမြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းအနေနဲ့ စီးပွားရေးဆန်ဆန် လွတ်လပ်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးကော်ပိုရေး ရှင်းအဖြစ် ပြောင်းလဲဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှု အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကပဲ (State Ownership)အဖြစ် ထားရှိပြီး

Timber Inductry

FPJVC does processing of teak and hard wood logs into high quality products, locally and abroad. The corporation owns four wood-based factories that Manufacture value added wood products.

ဝါးတရာသစ်အခြေခံစက်မှုဇုန်

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ဝါးတစ်ရာသစ်အခြေ ခံစက်မှုနယ်မြေအတွင်း တည်ရှိပါသည်။ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း ပြည်ပရောင်း၀ယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာနမှ သစ်စက်များ၊ ပြည်တွင်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့် သစ်စက်ဌာနမှ သစ်စက်များ၊ သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းဌာနမှ သစ်အခြေခံစက်ရုံများနှင့် ပုဂ္ဂလိက သစ်အခြေခံစက်ရုံများ တည်ရှိပါသည်။

© 2024   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.