သင္တန္း

လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းအမှတ်(၁)(နန်ချွန်)

sm-training1မြန်မာ့သစ်လု်ပငန်း၊ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနလက်အောက်ရှိ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်း ကျောင်း အမှတ်(၁) သည် ရေတာရှည်မြို့နယ် တွင် တည်ရှိပါသည်။

လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းအမှတ် (၂) ပျဉ်းမနား

sm-training2မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနလက်အောက်  ရှိလေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်းအမှတ် (၂) သည် ပျဉ်းမနားမြို့တွင် တည်ရှိပါသည်။

လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းအမှတ် (၃) အလုံ

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာနလက်အောက်  ရှိလေ့ကျင့်ရေး သင်တန်းကျောင်းအမှတ် (၃) သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ အလုံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၊ကွန်ပျူတာသင်တန်းခန်းမ

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း(ရုံးခွဲ)၊ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် တိုးတက်ပြောင်းလဲလာ သောသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆက်သွယ် ရေးနည်းပညာ များကိုအသုံးချ၍ လုပ်ငန်းများပိုမိုအဆင်ပြေလျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အထောက် အကူပြုရန် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

Other Training

Coming soon!

© 2024   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.