ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး

မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၏ဌာနများသို့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရန်

စဉ်ဌာနများ 
စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာန

ဆက်သွယ်ရန်

စီမံခန့်ခွဲဌာန

ဆက်သွယ်ရန်

သစ်ထုတ်လုပ်ရေးဌာန

ဆက်သွယ်ရန်

ပြည်ပရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန

ဆက်သွယ်ရန်

ပြည်တွင်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်သစ်စက်ဌာန

ဆက်သွယ်ရန်

သစ်အခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းဌာန

ဆက်သွယ်ရန်

အင်ဂျင်နီယာဌာန

ဆက်သွယ်ရန်

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ငွေစာရင်းဌာန

ဆက်သွယ်ရန်

 

stop-export

© 2024   Myanma Timber Enterprise. All Rights Reserved.